Aktualności

PRZEDSZKOLA W KOLSKU

 

Od sierpnia gmina Kolsko realizuje projekt  " ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA TERENIE GMINY KOLSKO" realizowany w ramach umowy RPLB.08.01.01-08-0029/17-00 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : 

Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja.

Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakosci edukacji przedszkolnej- projekty realizowane poza formułą ZIT

Wartośc projektu: 702.420,69 zł  Dofinansowanie: 597.057,58 zł 

 

CELEM PROJEKTU JEST: 1.Zwiększenie dostęp do wychowania przedszkolnego dla dzieci z gm. Kolsko poprzez utworzenie nowych miejsc . 2. Podwyższenie jakości kształcenia i wychowania przedszkolnego wśród dzieci z gm. Kolsko uczęszczających do przedszkoli w tym dzieci niepełnosprawnych posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci z różnymi typami deficytów. 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w celu zwiększenia efektywności pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. INFORMUJEMY, ŻE SIEDZIBA BIURA PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE GMINNEGO DOMU KULTURY W KOLSKU ul. Piastowska 39. Biuro czzynne jest od dnia 01.08.2018 roku w dni powszednie od 8.00 do 15,.00. Telefon kontaktowy 683524112

Dodano dnia 2018-07-29 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

K2TV
Telewizja internetowa

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

KREW - DAR ŻYCIA

KREW - DAR ŻYCIA

Koncert Druk Nr 5

Koncert Druk Nr 5

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Mamy Parasol

Mamy Parasol

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

kolsko.com | 2008 - 2019

Projekt i wykonanie: Przemysł@w B.