Aktualności

<< 1 2 3 4 5 ... 38 >>

ZJAZD LOKALNYCH RZEMIEŚLNIKÓW GMINY KOLSKO

           REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW ZJAZDU LOKALNYCH RZEMIEŚLNIKÓW GMINY KOLSKO

           POSTANOWIENIA OGÓLNE

           1. Regulamin określa zasady organizacyjne dla wystawców (dalej jako „Wystawca”) Zjazdu       lokalnych rzemieślników  Gminy Kolsko, zwanego dalej „Zjazdem”.

           2. Zjazd odbędzie się w dniu 3 maja 2019 r. w godzinach 14.00 – 18.00 na terenie Pola      Biwakowego        Słoneczne- Uście gm. Kolsko.

           3. Organizatorem Zjazdu jest Koło Gospodyń Wiejskich Uście

               – dalej jako „Organizator”.

           4. Celem Zjazd jest:

            - ożywienie obszaru wiejskiego,

            - zainteresowanie mieszkańców kulturą tradycyjną, kultywowanie oraz

            upowszechnianie zwyczajów wśród społeczności lokalnej,   

            - promowanie produktów lokalnych, aktywizacja działań artystycznych osób/grup              /podmiotów z terenu Gminy Kolsko, zainteresowanie mieszkańców lokalnym                       dziedzictwem,

             5. Informacje na temat zasad uczestnictwa udziela Koło Gospodyń Wiejskich Uście:

             p.Henryk Paryż tel. 502-543-511 i p. Tadeusz Górski Tel. 503-035-814.

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2019-04-16 | Autor tekstu : Edyta Dżydżora

Warsztaty Wielkanocne - relacja:)

Wczoraj o godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Konotopie dopisała obecność dzieci wraz z rodzicami na Warsztatach Wielkanocnych zorganizowanych przez ekipę Gminnego Domu Kultury. Powstało bardzo wiele różnorakich ozdób wielkanocnych. Prace wykonane przez dzieci będzie można podziwiać w Świetlicy Wiejskiej. Obecność i wykonane prace zostały nagrodzone dyplomami. Dziękujemy za tak liczne przybycie na zajęcia. Do zobaczenia:) Fotorelacja
W przyszły wtorek zapraszamy na zajęcia dzieci z Kolska i okolic do Gminnego Domu Kultury. czytaj więcej »

Dodano dnia 2019-04-10 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

UWAGA!

W dniu jutrzejszym, tj. 09.04.2019 r. (wtorek) Biblioteka będzie czynna od godz. 12.00 do 15.30. Za utrudnienia przepraszamy.  czytaj więcej »

Dodano dnia 2019-04-08 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci:)

Gminny Dom Kultury w Kolsku zaprasza dzieci z klas 1-4 do wzięcia udziału w Warsztatach Wielkanocnych.

Pierwsze zajęcia odbędą się w Świetlicy Wiejskiej w Konotopie w dniu 9 kwietnia 2019 r (wtorek) w godz. od 16.00 do 18.00. Na drugie zajęcia zapraszamy do sali GDK w Kolsku w dniu 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) w godz. od 15.00 do 17.00

Wstęp wolny. Zapewniamy materiały do zajęć :)

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2019-04-05 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

WYBORY SOŁTYSÓW!!!

Dom Kultury w Kolsku na prośbę sołtysów poszczególnych sołectw zawiadamia o zbliżających się wyborach sołtysów oraz ich rad sołeckich. Podajemy miejsca, terminy i godziny zebrań

25.03.19 (poniedziałek) godz. 17.00 sala wiejska Sławocin

26.03.19 (wtorek)  godz. 17.00 sala wiejska Tyrszeliny

27.03.19 (środa) godz.17.00 sala wiejska Jesiona

28.03.19 (czwartek) godz.17.00 sala GDK w Kolsku

29.03.19 (piątek) godz.17.00 sala wiejska ul. Poznańska 5, Konotop

Wszystkich zainteresowanych wyborami zapraszamy do wzięcia w nich udziału.

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2019-03-21 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

UWAGA!

W dniach od 4.03 do 08.03. Kawiarenka Internetowa będzie nieczynna w związku z chorobą pracownika. Dlatego też,  zapisów na Aktywny Dzień Kobiet można dokonać na postem umieszczonym przeze mnie na fb lub telefonicznie pod nr tel. 683524112 albo osobiście w siedzibie GDK.

Biblioteka w tym tygodniu czynna od godz. 9.00 do 15.0o

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2019-03-04 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

Dzień Kobiet na sportowo:)

Gminny Dom Kultury w Kolsku wraz z p. Różą Terlikowską i grupą ćwiczącą AEROBIK zapraszają mieszkanki gminy do wspólnego udziału w Aktywnym Dniu Kobiet, który odbędzie się w dniu 13 marca 2019 r. o godz. 17.00. w sali GDK w Kolsku.

Rozpoczynamy wspólnymi ćwiczeniami, następnie zapraszamy na kolację light. Koszt udziału w zajęciach aerobiku 7 zł płatne u prowadzącego. Koszt kolacji 10 zł płatne przy zapisie.

Zapisy w siedzibie GDK w Kolsku do dnia 10 marca 2019r. osobiście lub telefonicznie pod nr tel 683524112. Zapraszamy:)

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2019-03-04 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

Dzień Kobiet.

Wójt Gminy Kolsko, Sołys i Rada Sołecka wsi Konotop i Kolsko oraz Gminny Dom Kultury w Kolsku zapraszają mieszkanki gminy na wieczorek z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie się 10 marca o godz.16.00 (niedziela) w sali GDK w Kolsku. Miłą atmosferę przy kawie i ciastku umili występ Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca. Zapraszamy. czytaj więcej »

Dodano dnia 2019-02-28 | Autor tekstu :

Mała książka- wielki człowiek - druga edycja:)

Drodzy znajomi! Miło mi zakomunikować o następnej edycji programu Mała książka - Wielki Człowiek realizowanej przez naszą bibliotekę wraz z Instytutem Książki. Przypomnę, że tak jak w ubiegłym roku - program jest kierowany do grupy dzieci 3-letnich (2016 r.). Należy przyjść z dzieckiem do biblioteki, zapisać je i pozwolić mu wypożyczyć książkę, w zamian dziecko i rodzic otrzymają wyprawkę czytelniczą, składającą się z książeczki dla małego czytelnika i rodzica oraz dziecko otrzyma imienną kartę do zbierania naklejek. 10 zebranych naklejek = DYPLOM. Zachęcam do udziału w programie :) Przypominam, że dzieci zapisane w ubiegłym roku kontynuują zbieranie naklejek:)  czytaj więcej »

Dodano dnia 2019-02-07 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

GDK w Kolsku przyjmuje zapisy na bezpłatny kurs języka angielskiego. Kurs kierowany jest do osób od 25 r.ż. do 64 r.ż.  z wykształceniem max. średnim. Po 50 r.ż. mogą w nim wziąć udział osoby z wykształceniem wyższym.

Aby otworzyć kurs musi się zebrać grupa min. 12 osób.

Zapisy w GDK osobiście lub pod nr tel. od godz. 8.30 do 15.00 Zapraszamy.

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2019-02-01 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

Konkurs na wolne stanowisko pracy.

WÓJT GMINY KOLSKO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO DOMU KULTURY W KOLSKU.

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1 etat (pełny wymiar czasu pracy)

 

I.         Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

A. Wymagania obowiązkowe:

obywatelstwo polskie;wykształcenie: wyższe, preferowane o kierunku lub specjalności kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury lub pokrewne;co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy w instytucji kultury lub działalności kulturalnej;stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy, finansów publicznych;

B. Wymagania dodatkowe:

znajomość podstawowych aktów prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu gminnego;znajomość zagadnień i doświadczeń w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych
z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;umiejętności organizacyjne i zarządcze;kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność;posiadanie prawa jazdy kat. B.

II. Wymagane dokumenty:

pisemna koncepcja funkcjonowania Gminnego Domu Kultury w Kolsku na lata 2019 – 2022, która powinna zawierać:

a)      propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury na terenie Gminy;

b)      zakres współpracy z istniejącymi grupami działającymi na terenie Gminy;

c)      źródła finansowania działalności Gminnego Domu Kultury w Kolsku.

List motywacyjny;CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności;oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;oświadczenie o niekaralności związanej z zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi;oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
w pełni z praw publicznych;oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Kolsku zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Oświadczenia, koncepcja, list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Kolsku”, w terminie do dnia   

21 stycznia 2019 r. do godziny 1500, w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12, 67 – 415 Kolsko (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

IV Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno – finansowych działalności Gminnego Domu Kultury w Kolsku będą dostępne w Urzędzie Gminy Kolsko pokój nr 7 (pierwsze piętro).Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Kolsko.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.Przewidywany termin zakończenia procedury konkursowej ustala się na dzień 31 styczeń 2019 r.Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kolsko oraz na tablicach Urzędu Gminy Kolsko i Gminnego Domu Kultury w Kolsku.  czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-12-19 | Autor tekstu :

Konkurs na wolne stanowisko pracy.

WÓJT GMINY KOLSKO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO DOMU KULTURY W KOLSKU.

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1 etat (pełny wymiar czasu pracy)

 

I.         Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

A. Wymagania obowiązkowe:

obywatelstwo polskie;wykształcenie: wyższe, preferowane o kierunku lub specjalności kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury lub pokrewne;co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy w instytucji kultury lub działalności kulturalnej;stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy, finansów publicznych;

B. Wymagania dodatkowe:

znajomość podstawowych aktów prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu gminnego;znajomość zagadnień i doświadczeń w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych
z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;umiejętności organizacyjne i zarządcze;kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność;posiadanie prawa jazdy kat. B.

II. Wymagane dokumenty:

pisemna koncepcja funkcjonowania Gminnego Domu Kultury w Kolsku na lata 2019 – 2022, która powinna zawierać:

a)      propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury na terenie Gminy;

b)      zakres współpracy z istniejącymi grupami działającymi na terenie Gminy;

c)      źródła finansowania działalności Gminnego Domu Kultury w Kolsku.

List motywacyjny;CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebieg kariery zawodowej oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności;oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;oświadczenie o niekaralności związanej z zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi;oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
w pełni z praw publicznych;oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Kolsku zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Oświadczenia, koncepcja, list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Kolsku”, w terminie do dnia   

21 stycznia 2019 r. do godziny 1500, w sekretariacie Urzędu Gminy Kolsko osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kolsko, ul. Piastowska 12, 67 – 415 Kolsko (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

IV Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno – finansowych działalności Gminnego Domu Kultury w Kolsku będą dostępne w Urzędzie Gminy Kolsko pokój nr 7 (pierwsze piętro).Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Kolsko.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.Przewidywany termin zakończenia procedury konkursowej ustala się na dzień 31 styczeń 2019 r.Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kolsko oraz na tablicach Urzędu Gminy Kolsko i Gminnego Domu Kultury
w Kolsku.  czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-12-19 | Autor tekstu :

Zwolniły się 2 miejsca na kurs komputerowy w Kolsku dla osób do 65 rż. Zainteresowanych prosimy o kontakt z GDK w Kolsku osobiście lub telefonicznie pod nrt tel. 68 35 24 112 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-12-13 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

Spotkanie opłatkowe!!!

Sołtys i Rada Sołecka, Zespół Edukacyjny, Gminny Dom Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolsku zapraszają mieszkańców na Spotkanie opłatkowe w dniu 16.12.2018 o godz.16.30 w sali GDK w Kolsku.

W programie: Jasełkowa Łezka Humoreska w wykonaniu uczniów Zespołu Edukacyjnego w Kolsku, występ dzieci z Przedszkola Publicznego oraz wspólne kolędowanie z Zespołem Tęcza.

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-12-11 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW.

Drodzy Państwo otrzymałam już wstępny harmonogram zajęć dotyczący kursu komputerowego dla zapisanych seniorów w Konotopie oraz w Kolsku.

Harmonogramy są wstępne, ponieważ na pierwszym spotkaniu można będzie już bezpośrednio z osobą prowadzącą zajęcia wprowadzić ewentualne niewielkie korekty.

W Kolsku ruszamy 05.12.2018, w Konotopie prawdopodobnie 07.12.2018. Harmonogramy są dostępne w siedzibie GDK, będą również rozwieszone od jutra w świetlicy wiejskiej, jak również na drzwiach wejściowych Domu Kultury. Prosimy o zapoznanie się z terminami.

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-11-28 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

KURS KOMPUTEROWY DLA DOROSŁYCH

 

 

Informujemy, że wciąż trwają zapisy na kurs komputrowy dla dorosłych poniżej 65 roku życia. Początek zajęć 15.11.2018 godz 16.00 świetlica wiejska w Konotopie .

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-10-26 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

ROBOTYKA DLA JUNIORA

 

 Gminny Domkultury w Kolsku zaprasza dzieci i rodziców na bezpłatne zajęcia pokazowe "Robotyka dla juniora". Zajęcia odbędą sie w siedzibie GDK Kolsko w dniu 6 listopada 2018 r o godz 17.00. Celem zajęć jest pokazanie rodzicom i dzieciom formy zajęć, które w przyszłości mogłyby być kontynuowane w Kolsku. Zapisy telefoniczne : 683524112Informacje o zajęciach : https://www.bricks4kidz.com.pl/robotyka-dla-dzieci/

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-10-17 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

NOWE STRONY WWW

 

3 października zakończyły się działania projektowe , w których brali udział członkowie naszych gminnych zespołów śpiewaczych. Zespół "Tęcza" i "Konotopianie" mają już swoje oficjalne strony internetowe. :http://tecza.fam.org.pl 
http://konotopianie.fam.org.pl/ 
 Przedstawiciele zespołów uczyli się jak administrować te strony. Zachęcamy do odwiedzin stron obu zespołów.
Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Holistycznego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-10-03 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

WARSZTATY GRY NA BĘBNACH

 
GMINA KOLSKO jest częścią ogólnopolskich wydarzeń. Zapraszam do udziału w tych ciekawych, bezpłatnych warsztatach.
KONOTOP- 5 PAŹDZIERNIK 2018 r. SALA WIEJSKA. 
Zapisy telefoniczne 683524112. 
Więcej o wydarzeniu przeczytasz : https://dnidjembe.org/warsztaty-lista/map/ ,https://djembe.xyz/ czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-09-28 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

UWAGA: DRUGI KONCERT ELENI


 

Super wiadomość dla mieszkańców Gminy Kolsko. :)
Na wniosek Sołtysów i dyrektora Gminnego Dom Kultury dzięki decyzji Wójta i Radnych Gminy w Kolsku w dniu 6 października w Kolsku odbędą się dwa koncerty p.Eleni. 
Pierwszy koncert odbędzie się o godz.17.00 ( zamiast wcześniej ogłoszonego o godz.18.00), drugi o godz. 20.00 .
Od jutra wejściówki na dodatkowy koncert do odbioru u Sołtysów poszczególnych sołectw. Bardzo się cieszę ,że taka decyzja została podjęta i ,że ten długo oczekiwany koncert obejrzy tak duża liczba mieszkańców gminy, bo zainteresowanie tym wydarzeniem jest ogromne

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-09-26 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

K2TV
Telewizja internetowa

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

KREW - DAR ŻYCIA

KREW - DAR ŻYCIA

Koncert Druk Nr 5

Koncert Druk Nr 5

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Mamy Parasol

Mamy Parasol

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

kolsko.com | 2008 - 2019

Projekt i wykonanie: Przemysł@w B.