Aktualności

<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 39 >>

DOŻYNKI POWIATOWE

 

 W związku z licznym pytaniami, które wpływają w ostatnim czasie do organizatora „Dożynek Powiatowych Konotop 2018”, Gminny Dom Kultury w Kolsku jako bezpośredni realizator imprezy INFORMUJE ,że wszystkie pytania dotyczące chęci włączenia się w imprezę poprzez organizację stoisk gastronomicznych, rekreacyjnych  o charakterze komercyjnym ,a także promocyjnych o charakterze niekomercyjnym , w których planuje się nieodpłatnie przekazywać artykuły spożywcze uczestnikom imprezy  w tym degustację produktów w celach promocyjnych , kierować należy do firmy , z którą Gminny Dom Kultury w dniu 11.07. 2018 zawarł umowę na WYŁĄCZNOŚĆ obsługi Imprezy w zakresie gastronomii i rozrywki.

Dane firmy : Mała Gastronomia „AL-JÓZ” Józef Śnieżko, z siedzibą  w Nowej Soli .

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-08-12 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

DOŻYNKI POWIATOWE

 
Tegoroczne Dożynki to impreza masowa. Poniżej zamieszczony został jej Regulamin, który obowiązuje wszystkich uczestników od godz 18.00 do 22.00 - czyli w okresie , w którym organizatorzy spodziewają się największego napływu uczestników. Wszyscy Uczestnicy imprezy proszeni o zapoznanie się z treścia niniejszego regulaminu i bezwzględne jego przestrzeganie. Skrócona treść regulaminu będzie dostępna w dniu imprezy przy wejściu oraz w specjalnie oznakowanym  punkcie informacyjnym na terenie imprezy.  czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-08-12 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

DOŻYNKI POWIATOWE

25 sierpnia po raz kolejny gmina Kolsko będzie gospodarzem Dożynek Powiatowych. Tegoroczne święto plonów rozpocznie się tradycyjnie Mszą świętą o godz 14.30. Po jej zakończeniu barwny korowód przemaszeruje na plac uroczystości głównych- dworzec PKP w  Konotopie. Po ceremoniale dożynkowym, który prowadzić będą zespół Konotopianie i Tęcza rozpoczną się występy artystyczne -w tym  koncert Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca. O 19.30 wystąpi gwiazda wieczoru- zespół disco polo "Piękni i młodzi "

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-08-12 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

WAKACYJNE ZABAWY W PLENERZE

 

Serdecznie zapraszam na  wakacyjne zabawy w plenerze. Tym razem proponujemy grę w podchody. Na zabawę w podchody zapraszamy dzieci z rodzicem/ rodzicami/ lub opiekunem. Zabawy w ternie zakończymy przy ognisku.
Zabawy przy ognisku to propozycja dla wszystkich.
ZAPRASZAM SERDECZNIE. Rodziny chętne do wzięcia udziału w podchodach zapraszamy do wcześniejszych zapisów - telefon 683524112

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-07-30 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

WYPRAWA DO NOWEJ SOLI

 

 

10 sierpnia planujemy wycieczkę do Nowej Soli. W programie- kino ( film Iniemamocni 2), wizyta w parku fizyki oraz w parku linowym. Cena wyjazdu 25 zł. Zapisy w świetlicy w Konotopie u p. Janik , w siedzibie GDK , bądź telefoniczne 683524112

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-07-30 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

PRZEDSZKOLA W KOLSKU

 

Od sierpnia gmina Kolsko realizuje projekt  " ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA TERENIE GMINY KOLSKO" realizowany w ramach umowy RPLB.08.01.01-08-0029/17-00 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : 

Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja.

Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakosci edukacji przedszkolnej- projekty realizowane poza formułą ZIT

Wartośc projektu: 702.420,69 zł  Dofinansowanie: 597.057,58 zł 

 

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-07-29 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

WAKACYJNA WYPRAWA

 

 

GORĄCO ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ WYPRAWĘ WAKACYJNĄ. ZAPISY TRWAJĄ 

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-07-21 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

OLIMPIADA WAKACYJNA

 

 

24 lipca na palcu obok szkoły w Konotopie blok sortowych zabaw i gier dla dzieci ZAPRASZAMY

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-07-21 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

DISCO REAKTYWACJA

                       

Już w najbliższą sobotę (28-ego lipca) w sali GDK Kolsko dyskoteka "z myszką". Powrócimy wspomnieniami do czasów świetności imprez dla młodzieży. Zabawę rozkręca tak jak dawnij dj. Lambada. Zapraszamy wszystkich pełnoletnich, którzy dobrze wspominają imprezy w Goku.

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-07-21 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

BIESIADA I ZABAWA

Po raz ósmy zespoły śpiewacze spotkają się w Kolsku.   21 lipca na placu za GDK od godz 16.00 sceną i zawładną zespoły , które wspólnym śpiewem, humorem i wigorem zaproszą nas do wspólnej biesiady . Imprezę jak co roku zakończy zabawa na świeżym powietrzu. ZAPRASZAMY

 

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-07-13 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

TEATR DLA DZIECI

 

Pierwsza, artystyczna ,wakacyjna propozycja dla dzieci z gminy Kolsko przed nami. Tym razem klasyka wśród bakjek czyli "Kot w butach". Na spektakl zapraszamy 11 lipca o godz.14-tej do sali Gminnego Domu Kultury .

Wstęp wolny. 

 

 

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-07-06 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

Wycieczka!

http://kolsko.com/foto/180702121607154.jpg Gminny Dom Kultury w Kolsku zaprasza do zapisów na 1-wszą wakacyjną wycieczkę do Pirackiego Parku Rozrywki "Nenufar Club"w Kościanie, która odbędzie się 13 lipca (piątek). Cena 40 zł/osoba. Wyjazd z Konotopu spod świetlicy o godz. 8.30, z Kolska spod siedziby GDK o godz. 9.00. Zapisy: Konotop  u p. L. Janik , Kolsko - w siedzibie lub pod nr tel 683524112. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-07-02 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

MACEDOŃCZYCY W KONOTOPIE

 
17 lipca o godzinie 16.00 na rynku w Konotopie odbędzie się barwne widowisko taneczno- muzyczne w wykonaniu zespołu folklorystycznego z Macedonii. Zespół gości w Zielonej Górze na Festiwalu Folkloru " Oblicza Tradycji" . SERDECZNIE ZAPRASZAMY czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-06-23 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

TEATR FOKUS W GDK

 Już za dokładny tydzień-17 czerwca o godzinie 19.00 w Kolsku możemy podziwiać amatorski teatr "FOKUS" w komedii o charakterze...kryminalnym "Kocie Łby" .
Sztuka, została napisana specjalnie dla Teatru "Fokus" przez Katarzynę Flieger - młodą i wybitnie uzdolnioną pisarkę z Wolsztyna, która może się już poszczycić wydaniem kryminału.
Reżyserem spektaklu jest p. Adam Żuczkowski z Wolsztyna, który od lat udowadnia swój sceniczny kunszt.
WEJŚCIÓWKI DO ODBIORU W SIEDZIBIE GDK . Zapraszam :) czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-06-10 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

Klauzula informacyjna w związku z wejściem RODO.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Gminny Dom Kultury  z siedzibą przy ul. Piastowskiej 39 w Kolsku (kod pocztowy: 67-415 ), tel.: 68 35 24 112 , adres e-mail: brzozowskaiwona@wp.pl

Informujemy, że na mocy art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE od dnia 25 maja 2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodogdk@gmail.com

2. Celem zbierania danych jest:

a)  dochodzenie i regulowanie roszczeń;

b)  udział w imprezach organizowanych przez administratora danych;

c)  udział w wycieczkach organizowanych przez administratora danych;

d)  w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek lub ich równowartości;

e) dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

 

3. Przysługuje Pani/Panu

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu

administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO tj.: [przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.].

8)prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

 

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej  na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do:

a) zabezpieczenia roszczeń;

b)  udziału w imprezach organizowanych przez administratora danych;

c)  udziału w wycieczkach organizowanych przez administratora danych;

d)  wypożyczania i dochodzenia roszczeń związanych ze  zwrotem wypożyczonych książek lub ich równowartości;

e) dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa;

f) celów statystycznych;

 W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikający ze statutu zadań GDK w Kolsku lub:

- dla uczestników: imprez,  wycieczek, konkursów przez okres  niezbędny do jego wypełnienia,

- dla czytelników, którzy zaprzestali  korzystania dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od ostatniego roku w którym wypożyczano zbiory lub na okres niezbędny do dopełnienia obowiązku określonego w przepisach prawa.

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-06-08 | Autor tekstu : Krystyna Ratajczak

LGD

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem ( do którego przynależy gmina Kolsko) ogłasza nabory wniosków na działania: 1.1.1.Wsparcie rozwoju lokalnej turystyki termin naboru wniosków- 14.06-29.06.2018 r. ; 2.1.1 Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycje w infrastrukturę kulturalną oraz rekreacyjną termin naboru wniosków- 14.06.-29.06.2018 r. ; 3.1.1.Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej termin naboru: - 25.06.-25.07.2018 r. - Poniżej przesyłamy link do strony internetowej LGD " Między Ogrą a Bobrem", na której znajdują się ogłoszenia oraz dokumenty aplikacyjne dla poszczególnych przedsięwzięć: http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,119,nabory-wnioskow.html


 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-06-01 | Autor tekstu :

DZIEŃ DZIECKA

 Już 3 czerwca na boisku w Kolsku moc atrakcji dla dzieci z gminy Kolsko z okazji Dnia Dziecka. Jak co roku dorośli zadbali o to ,aby w dniu imprezy dzieciom nie zabrakło powodów do radości. Początek tego najbarwniejszego festynu, w którym dominuje dobra zabawa o godzinie 15.00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY :) czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-05-24 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

Gminny Dom Kultury w Kolsku zaprasza dzieci i młodzież na VI Bieg Szlakiem Lokalnych Rezerwatów dnia 12.05.2018r. o godz. 11.00 do Leśniczówki Świętobór.

Wyjazd z Kolska spod GDK o godz. 10.30 natomiast z Konotopu z przystanku PKS o godz. 10.45.

 czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-04-26 | Autor tekstu :

WYGRAJ SUKCES

 24 kwietnia br. dwie młodziutkie wokalistki z gminy Kolsko reprezentowały Gminny Dom Kultury w eliminacjach ćwierćfinałowych ogólnopolskiego konkursu piosenki" Wygraj sukces".
Jedna z nich -Blanka Śliwińska otrzymała nominację do eliminacji półfinałowych. :) :) :) 
Trzymamy kciuki za powodzenia w kolejnych etapach konkursu. Podziękowanie dla Pana Przemka za przygotowanie dziewczyn do konkursu .  czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-04-24 | Autor tekstu : Iwona Brzozowska

JUBILEUSZ 20- lecia

 7 kwietnia w sali wiejskiej w Konotopie odbył się jubileusz zespołu "Konotopianie". To już 20 lat występują, bawią nas i reprezentują naszą gminę Panie z zespołu "Konotopianie". Podczas imprezy nie brakowało życzeń, wspomnień i snucia planów na przyszłość. Uroczystość zakończyła wspólna biesiada, czytaj więcej »

Dodano dnia 2018-04-08 | Autor tekstu :

K2TV
Telewizja internetowa

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

KREW - DAR ŻYCIA

KREW - DAR ŻYCIA

Koncert Druk Nr 5

Koncert Druk Nr 5

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Mamy Parasol

Mamy Parasol

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

kolsko.com | 2008 - 2020

Projekt i wykonanie: Przemysł@w B.