Projekty

W październiku br. zakończono realizację projektu  pt. "Tradycja żyje w nas". Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa gminy Kolsko poprzez wsparcie rozwoju grupy śpiewaczej "Konotopianie" przez zakup strojów i instrumentu dla zespołu.

Działanie zapewni ciągłość kultywowania tradycji lokalnych a zrealizowane zostało ze środków Unii Europejskiej z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". 

Narazie nowe stroje i i akordeon można zobaczyć na zdjęciu.

 

 

 

             
       

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Zadanie współfinansowane

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

  

 

W dniu 19.07.2014r odbyły się obchody 700-lecia Uścia Niezwykle ciekawym rysem historycznym na temat miejscowości Uście uraczył nas Pan Stefan Petriuk.Pan Stefan Petriuk jest min. autorem monografii Kargowej . W roku 2005 z własnej incjatywy i na własny koszt wydał książkę pt. "Unrugowa i Kargowa-Miasto powstałe w czasach tolerancji, podczas istniejących napięć między Polakami i Niemcami.W najbliższym czasie Pan Petriuk zapowiada wydanie podobnej monografii terenów dziesiejszej Gminy Kolsko. Z niecierpliwością czekamy na to wydawnictwo.

Poniżej zamieszczamy treść wykładu wygłoszonego Przez Pana Petriuka z okazji obchodów 700-lecia Uścia. W galerii znajduje kilka zdjęć dokumentujących to wydarzenie.

 

 Szanowny Panie Wójcie Henryku Matysiku,

Drogi Przyjacielu Księże Robercie,

Szanowny Panie Sołtysie Henryku Paryżu,

Wielce Szanowni Goście z bliska i daleka, 

Drodzy Przyjaciele, a przede wszystkim – Szanowni Mieszkańcy Uścia!

 

Czuję  się zaszczycony, że  mogę  dziś  z Państwem obchodzić 700 - lecie  naszej wioski Uście.

Cieszę się, że mogę wziąć udział w tej uroczystości, bo tu się urodziłem – jest to więc i moja wioska.

Dla Uścia – tak niewielkiej miejscowości – jest to wyjątkowy jubileusz. Z tego względu chciałbym Państwu przedstawić historię naszego Uścia. 

Jak już wspomniałem, to w  tym roku mija dokładnie 700 lat, kiedy to pierwszy raz w dokumentach historycznych pojawia się nazwa Uście. Niestety, nie wiemy wiele o początkach tej miejscowości.

W trakcie pisania książki o historii Kargowej i kolejnej monografii o dzisiejszej gminie Kolsko, którą zamierzam już wkrótce opublikować, w „Słowniku historyczno-geograficznym ziem polskich w średniowieczu” natrafiłem na opis Jeziora Orchowo, które obecnie nazywa Jezioro Rudzieńskie.

Według prof. Antoniego Gąsiorowskiego, w 1314 roku Mikołaj Zbigniew sprzedaje klasztorowi w Obrze za 6 grzywien część jazu Uście wraz z prawem do rybołówstwa na terenie między Jeziorem Orchowo a Jeziorem Wilcze.

Rok 1314 – to pierwsza historyczna i jednocześnie najstarsza data, która dotyczy Uścia. Trudno orzec, czy w tym czasie Uściu już był zamieszkiwany. Natomiast na podstawie badań prof. A. Gasiorowskiego można uznać, że w tym czasie pojawia się nazwa Uście, zapisana zgodnie ze współczesną pisownią.

Nieco więcej informacji dostarcza wzmianka  z 1379 roku. W tym czasie bracia  Jan i Mikołaj,  właściciele Jaromierza, podarowali klasztorowi w Obrze jaz Uście, leżący na granicy Polski, między Wielkopolską i Księstwem Głogowskim. W zamian za to zakonnicy w Obrze zobowiązali się do odprawiania za ofarodawców tygodniowo dwóch mszy św. Znaczący jest także rok 1528, w którym Uście przynależy do wsi Jaromierz, a Kolsko pozostaje w Księstwie Glogowskim, podleglym królom czeskim.

W 1709 roku panowała w Wielkopolsce straszna dżuma. W Kopanicy ocalało przed tą chorobą tylko kilka osób. Podobna sytuacja panowała w Kargowej i Kolsku. Niestety, w Uściu nikt nie przeżył dżumy. Stopniowo Uście było zamieszkiwane przez uciekinierów protestanckich z Niemiec.  

Na podstawie pewnych przypuszczeń można domniemywać, że do drugiego  rozbioru Polski (1793 r.) Uście wraz z Kargową, Jaromierzem i Kopanicą przynależało do Rzeczpospolitej Polski. Po drugim rozbiorze Polski, czyli od 1793 do 1806 roku, Uście przynależało do prowincji Brandenburgii (Prusy).

W 1807 roku Napoleon Bonaparte utworzył Księstwo Warszawskie, w którym  znalazło się także Uście wraz z Kargową. Z kolei Kolsko znajdowało się już poza granicą Księstwa Warszawskiego.

Po klęsce Napoleona (18 czerwca 1815 roku) pod Waterloo i po Kongresie Wiedeńskim, Uście podlegało ponownie  prowincji Brandenburgia,  czyli było w granicach Prus. 

Prawdopodobnie pod koniec XVIII lub na początku XIX wieku nazwa Uście została zmieniona przez mieszkańców na niemieckie Alt Tepperbuden.  Taka pisownia obowiązywała do końca stycznia 1945 roku w granicach Rzeszy Niemieckiej. 

Między  styczniem a lipcem 1945 roku prawie wszyscy niemieccy mieszkańcy Alt Tepperbuden, czyli Uścia, opuścili wioskę , a na ich miejsce przybyli wypędzeni lub na siłę sprowadzeni ze wschodu nowi mieszkańcy. Ci ostatni – to dzisiejsi mieszkańcy Uścia lub ich dzieci.

Warto wspomnieć jeszcze o tym, że rzeka Obrzyca, która dzieli Uście od Tatarki, przez setki lat odgrywała zawsze ważną rolę w historii Polski, Czech i Niemiec. Obrzyca tworzyła granicę między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Czeskim, później była granicą między Polską a Prusami i  Księstwem Warszawskim, a resztą terytorium zajętym przez Napoleona.

Chciałbym podkreślić, że  jestem bardzo dumny z tego, że tutaj w Uściu, jako syn Niemki, która urodziła się w Glashütte, dzisiejszej Tatarce i ojca Ukraińca, który urodził się na Bukowinie, w 1949 roku moglem się urodzić w moim ukochanym Uściu. Jest to moja mała ojczyzna, do której bardzo lubię przyjeżdżać. Mam tu rodzinę. Czuję się bardzo związany z tym miejscem, w którym stale doświadczam wiele ludzkiej życzliwości.

Bardzo serdecznie Państwu dziękuję!

Stefan Petriuk

Uście, 19 lipca 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga  mieszkańcy gminy Kolsko! Od 30.09.2014 rusza nabór do nowego projektu realizowanego przez Gminny Dom Kultury pt. "Wiejska akademia językowa". W ramach projektu będzie można nauczyć się podstaw języka angielskiego. Do nauki zachęcamy nie tyko dzieci, ale również młodzież i dorosłych. Zajęcia odbywać się będą w czwartki. Zapisy i informacje szczegółowe pod numerem telefonu 683524112. Zajęcia w ramach projektu odbywać się będą aż do marca, ale będzie możliwość ich dalszej kontynuacji. Obowiązuje kolejnośc zapisów. Zapraszamy!!!

 

 

             
       

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Zadanie współfinansowane

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

  

 

 

 

Gminny Dom Kultury zaprasza mieszkańców gminy Kolsko do udziału  w 4 warsztatach  artystycznych w ramach realizacji projektu  „Wiejska  akademia kultury".

1.       Warsztaty rękodzielnicze - 96 godzin

2.       Warsztaty taneczne - 192 godziny

3.       Warsztaty wokalne - 192 godziny

4.       Warsztaty muzyczne - 192 godziny

Warsztaty mają formułę otwartą. Są bezpłatne . Liczba miejsc ograniczona.

Informacje szczegółowe i zapisy w siedzibie GDK Kolsko lub telefonicznie 68 3524112.

Projekt realizowany jest w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,  które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

 

 

             
       

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Impreza współfinansowana

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

  

 

 

 

Od miesiąca Dom Kultury w Kolsku  realizuje projekt „Wiejska akademia kultury. Otwarte warsztaty artystyczne dla mieszkańców gminy Kolsko”. Mieszańcy gminy niezależnie od wieku mogą brać udział w zajęciach :muzycznych, wokalnych, tanecznych i rękodzielniczych.

Sporym zainteresowaniem cieszą się zajęcia rękodzielnicze, które prowadzi   p. Grażyna Graszka- artysta plastyk, pracująca na co dzień w Nowosolskim Domu Kultury. W zajęciach biorą udział zarówno dzieci jak i dorośli. Za nami nauka ręcznego wyrobu kwiatów z papieru,  pierwsze próby wyrobów glinianych oraz zdobienie jaj woskiem. W planach  między innymi tworzenie mozaiki, w której pani Grażyna jest ekspertem.

Zajęcia są ciekawe, twórcze, ale ich najważniejszą cechą jest wspaniała atmosfera , którą tworzą sami uczestnicy. W tym miejscu ogromne podziękowania  należą się  pani sołtys z Konotopu  Elżbiecie Szymczak, która podczas zajęć daje się poznać jako wspaniały i kreatywny twórca  oraz dzieli się z innymi  swymi umiejętnościami  a zaraża innych niespożytą energią .

Są  już pierwsze sukcesy warsztatów wokalnych. Jedna z ich uczestniczek – Ola Urbaniak wywalczyła nominację do regionalnego  etapu konkursu „ Wygraj Sukces”, a kolejna – Roksana Niezgoda na tym samym konkursie zdobyła wyróżnienie. Prowadzącym warsztaty wokalne jest p. Przemysław Puchalski.

Fotorelacja z warsztatów.

 

             
       

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Impreza współfinansowana

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

  

 

 

Gminny Dom Kultury zaprasza mieszkańców gminy Kolsko do udziału  w 4 warsztatach  artystycznych w ramach realizacji projektu  „Wiejska  akademia kultury".

1.       Warsztaty rękodzielnicze - 96 godzin

2.       Warsztaty taneczne - 192 godziny

3.       Warsztaty wokalne - 192 godziny

4.       Warsztaty muzyczne - 192 godziny

Warsztaty mają formułę otwartą. Są bezpłatne . Liczba miejsc ograniczona.

Informacje szczegółowe i zapisy w siedzibie GDK Kolsko lub telefonicznie 68 3524112.

Projekt realizowany jest w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,  które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

 

 

             
       

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Impreza współfinansowana

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

  

 

 

Dnia 18 czerwca 2012 roku Gminny Dom Kultury w Kolsku podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowę na realizację projektu „ Rozwój zespołu śpiewaczego Tęcza gwarantem ciągłości tradycji w gminie Kolsko”. Projekt realizowany będzie  w ramach programu osi 4 „Leader”, działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z małych projektów .Jego celem  jest zachowanie dziedzictwa wsi Kolsko poprzez zapewnienie rozwoju zespołowi śpiewaczemu „Tęcza”, który tworząc podwaliny współczesnej kultury ludowej  i nawiązuje do powojennej tradycji rejonu lubuskiego. Doposażenie zespołu wzmocni jego działalność na terenie wsi i gminy. Dalsza działalność zespołu pozwoli na kontynuowanie tradycji-podstawy tożsamości obszarów wiejskich.. Wysokość dofinansowania 18.807 zł. 

W ramach realizacji projektu  uszyto i częściowo zakupiono stroje: spódnice, bluzki, kamizelki, koszule, spodnie, buty, korale.

 Zakupiono również sprzęt nagłośnieniowy oraz organy elektryczne.

 

             
       

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Zakup współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

  

 

Aktualizacja : 0000-00-00

K2TV
Telewizja internetowa

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

Orkiestra Mandolinowa w Kolsku - List do matki

KREW - DAR ŻYCIA

KREW - DAR ŻYCIA

Koncert Druk Nr 5

Koncert Druk Nr 5

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Urodziny Orkiestry Mandolinowej

Mamy Parasol

Mamy Parasol

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Dożynki Powiatowe - Kolsko

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Druk Nr 5 - Czekam (K2TV)

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Korowód dożynkowy - Kolsko 2008

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Ludzie (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

Druk Nr 5 - Panie Mój (K2TV)

kolsko.com | 2008 - 2019

Projekt i wykonanie: Przemysł@w B.